Objednaj

Objednajte si knihu teraz! Odporúčaný milodar za knižku Modlitba: Úspešný začiatok tvojho večného šťastia je 0,95 eura (vrátane poštovného a balného).

Prosíme, milodar za knižku pošlite až po jej doručení. Ak chcete podporiť túto kampaň, môžete ihneď. Vopred úprimné Pán Boh zaplať a srdečné ďakujeme za každý milodar 🙂

Dôležitá poznámka: Ak je to možné, prosíme, knižky objednávajte po jednej na jedno meno. Dôvodom je, že máme na túto kampaň s poštou dohodnutú zmluvu a všetky zásielky by mali mať rovnakú hmotnosť a veľkosť. Preto jednotkové balíky budú posielané ako prvé a ostatné až následne. Zároveň nám tým uľahčíte prácu, lebo všetky balíky budú rovnaké. Vopred úprimná vďaka za porozumenie a ústretovosť 🙂

Milodary na túto kampaň môžete posielať na číslo účtu:
IBAN: SK76 0200 0000 0037 2384 2256
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Do poznámky pre prijímateľa napíšte, prosíme, svoje meno, email a „Modlitba“. Ďakujeme 🙂

    Týmto dobrovoľne udeľujem Inštitútu svätého Františka Saleského (IČO: 50467174) súhlas na spracovanie a používanie hore uvedených osobných údajov na účely v súlade s činnosťou Inštitútu, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR). Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou, doporučeným listom na adresu: P. O. Box 194, 814 99 Bratislava 1. Zároveň svojím podpisom potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé a že ich poskytujem na základe osobného a slobodného rozhodnutia. Ďakujeme za prejavenú dôveru.

    * Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné údaje. Email je dôležitý, pretože ho budeme používať ako jednoznačný identifikátor platby.

    Top