Prosba o milodar

Cieľom tejto kampane je pomôcť ľuďom každého veku a stavu pochopiť zmysel, význam a dôležitosť modlitby. Knižka je stručným súhrnom základných právd o osobnej modlitbe, od ktorých sa dá odraziť na ceste k Bohu. Je pozvaním vykročiť týmto smerom a začať študovať a žiť obrovskú nádheru náuky o modlitbe, ktorú Tradícia Katolíckej cirkvi ponúka. Je pozvaním na cestu k dokonalosti, na cestu k svätosti.

Objednávajúce letáky k tejto knižke, samotná knižka, ako aj sväté obrázky s modlitbami vychádzajú a sú distribuované po celom Slovensku s pomocou bohuznámych, dobrosrdečných ľudí a na náklady Inštitútu svätého Františka Saleského. Aby sme v tomto bohumilom diele mohli pokračovať, budeme potrebovať i vašu pomoc. Prosíme, pomôžte nám túto knižku na Slovensku čo najviac rozšíriť.

Dúfame, že i vo vás získame spojenca pri šírení týchto materiálov, ako i pri napĺňaní našej misie, ktorou je šíriť úctu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie a tak Obnoviť všetko v Kristovi skrze Máriu. Prosíme, pridajte sa k nám a podporte nás v našom úsilí:

  • svojou modlitbou a obetami za nás a naše aktivity (v prípade kňaza budeme veľmi vďační najmä za každú odslúženú svätú omšu za náš inštitút, jeho tím a misiu),
  • pomocnou rukou ( rozširovaním letákov; prípravou balíčkov pre ľudí; IT pomocou; možností je veľa),
  • zaslaním milodaru na číslo účtu:
    • IBAN: SK76 0200 0000 0037 2384 2256
    • BIC (SWIFT): SUBASKBX
  • odporúčaním (ak nemáte možnosť pomôcť nám žiadnou z predchádzajúcich možností a niekto z vašich blízkych takúto možnosť má, prosíme vás o odporúčanie).

Vaša podpora, podľa vašich možností a schopností, nám pomôže tieto dôležité materiály dostať do rúk čo najviac ľuďom. Nech je však akákoľvek, nám veľmi pomôže napredovať. Žiaden dar nie je príliš malý.

Modlitba je základom všetkého dobrého. I vďaka vašej podpore sa začne viac ľudí na Slovensku modliť. I vďaka Vám sa začne mnoho rodín znova utiekať o pomoc k Bohu, spoliehať sa na Pána. I vďaka vám sa množstvo ľudí dostane k základom o modlitbe, k správnej modlitbe. A práve správnou modlitbou spoločne vykročíme na správnu cestu, cestu lásky, lásky k Bohu.

Naším cieľom je spájať ľudí láskou k Ježišovi Kristovi a jeho Prečistej Matke, a tak Obnoviť všetko v Kristovi skrze Máriu. Naším cieľom je priviesť neveriace duše k obráteniu, vlažné k horlivosti a horlivým pomôcť k väčšej dokonalosti, svätosti. To bude možné len s pomocou dobrosrdečných ľudí, aj s vašou pomocou. Vo svojej činnosti môžeme pokračovať iba vďaka podpore našich dobrodincov, ich milodarom, pomocnej ruke a ich vzácnych modlitieb.

Drahí dobrodinci, vaša podpora nám pomôže rozšíriť tieto knižky k čo najviac ľuďom. Zároveň nám dodá silnú duchovnú podporu. Dáte nám ňou tiež vedieť, že nás je v tejto dôležitej misii čoraz viac.

Prosíme Vás taktiež o Vaše vzácne modlitby. Iba vďaka nim sa nám podarí tento dôležitý projekt dotiahnuť do úspešného konca. Iba vďaka nim sa nám podarí získať Božie požehnanie. Bez Božieho požehnania sú márne naše namáhania.

Zjednoťte sa s nami v našej misii, v tomto Bohu milom diele. Pridajte sa k nám! Obráťme Slovensko spoločnými silami späť ku Kristovi skrze Sedembolestnú (Instaurare omnia in Christo per Mariam).

Vopred vyslovujeme ešte raz úprimné Pán Boh zaplať za každý váš milodar, vzácnu modlitbu, odporúčanie či akúkoľvek inú pomoc.

Pomôžte nám Obnoviť všetko v Kristovi skrze Máriu!

Instaurare omnia in Christo per Mariam

S úctou, úprimnou vďakou
a srdečným katolíckym pozdravom,

tím Inštitútu svätého Františka Saleského
a členovia Klubu Annecy

www.desales.sk

Top